Kustwacht – knrm – noodoproepen

Nieuwsbericht van de KNRM – 11 augustus 2020.

De kustwacht gaat niet-spoedeisende hulp scheiden van de spoedeisende noodoproepen.

Per 17 augustus 2020 hanteert Kustwacht Nederland een nieuwe werkwijze om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende (Search And Rescue) en niet-spoedeisende hulp. Bij nood, alarmeert de Kustwacht nog steeds onmiddellijk één of meerdere KNRM reddingboten. Bij niet-spoedeisende hulp, als u niet in gevaar bent, alarmeert de Kustwacht niet meer automatisch een reddingboot van de KNRM. De hulpvrager moet zelf bepalen welke hulpverlener hij nodig heeft.

Het Kustwachtcentrum is daarbij behulpzaam, door een lijst beschikbaar te stellen van (commerciële) hulpverleners en de KNRM. De hulpvrager maakt zelf een keuze. De hulpvrager moet zelf telefonisch contact zoeken met de hulpverleners om de verdere assistentie af te spreken.

Ook de KNRM biedt nog steeds niet-spoedeisende hulp. De KNRM komt u nog steeds graag helpen. Als u de KNRM om hulp vraagt maakt u zelf afspraken met de KNRM alarmcentrale over de benodigde hulp en het moment waarop de KNRM u komt helpen. De KNRM alarmcentrale is bereikbaar via de KNRM helpt app of telefonisch via 0592-390451.

Achtergrond informatie

Het Kustwachtcentrum in Den Helder krijgt jaarlijks gemiddeld 1.600 noodoproepen van beroepsvaart of watersporters die hulp nodig hebben op het water. Een aantal daarvan verkeert in gevaarlijke omstandigheden en heeft direct hulp nodig. Een ander deel van de hulpvragers heeft bijvoorbeeld motorpech onder veilige omstandigheden. Wanneer door de Kustwacht is vastgesteld dat het schip geen spoedeisende hulp nodig heeft, gaat het Kustwachtcentrum niet meer uitsluitend de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) alarmeren. De hulpvrager moet in dat geval zelf zijn hulp zoeken onder de diverse aanbieders van hulp waaronder de KNRM.

Vergelijking op de weg

Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) alarmeerde. De Kustwacht maakt nu een vergelijking met de situatie op de weg. “Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112. De Kustwacht is een operationeel centrum voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat doe ik als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus het Hoofd Operaties Kustwacht, Edwin van der Pol.

Meer rust op het water

Deze nieuwe werkwijze komt voort uit overleg tussen het ministerie van I&W, de Kustwacht, de KNRM en bergers. Voorheen werd de KNRM voor alle incidenten op het water gealarmeerd. Vaak reageerden ook commerciële bergers al op deze alarmeringen en dat leidde bij de hulpvrager af en toe tot onduidelijkheid en soms zelfs tot onenigheid tussen hulpvrager, berger en KNRM.

De KNRM is voorstander van een goede beoordeling van de situatie door de Kustwacht. KNRM directeur Jacob Tas zegt daarover: “De vrijwilligers van de KNRM hoeven nu niet meer hals-over-kop voor elke melding hun dagelijks werk neer te leggen of vrije tijd op te offeren. De nieuwe triage moet ook meer rust brengen op het water. Natuurlijk blijft de Kustwacht in spoedeisende gevallen de KNRM direct alarmeren”. 

24 uur per dag inzetbaar

De KNRM garandeert als enige organisatie in Nederland 24 uur per dag hulpverleningsinzet op het water. Onder alle weersomstandigheden en zonder onderscheid te maken in het soort incidenten. De KNRM blijft ook voor niet-spoedeisende hulpverleningen inzetbaar, maar dan zal de hulpvrager zelf de KNRM moeten bellen of via de KNRM Helpt-app assistentie aanvragen. In dergelijke gevallen maakt de KNRM afspraken over het tijdstip en de aard van de hulpverlening, zodat de KNRM vrijwilligers enige keuze hebben in het tijdstip van vertrekken.

Kijk voor meer informatie op: www.knrm.nl/hulp

De informatie van de Kustwacht is te vinden op www.kustwacht.nl/hulp